10/12/2019
אליפות הסייבר

כל תלמידי בית הספר נוטלים חלק במאמץ לקדם את בית הספר. כתות א-ג באקסליום כיתות ד-ו בפלתורה וכיתות ה-ו באייקוד

10/12/2019
הפסקות פעילות

עקב הימים הגשומים תהיינה הפסקות פעילות במקלט