12/9/2018
שנה טובה

בית ספר השלום מברך את כל התלמידים וההורים בשנה טובה בבית הספר ובבית