5/15/2022
הטיולים השנתיים

כתות ד-ו יוצאות לטיולים השנתיים

5/15/2022
אליפות החשבון

אליפות החשבון בעיצומה. בית הספר מתחרה באתר עשר אצבעות (matific) מול 1200 בתי ספר אחרים.

6/6/2021
משחקים פתיחה

כניסה