12/15/2018
ימי הורים

בבראשית השבוע יתקיימו בבית הספר ימי הורים לפי השיבוץ של כל הורה לשעה המתאימה

12/14/2018
יום פתוח

יום פתוח להורי כתות א בשנת תש"ף התקיים ביום ו' הורים סיירו והתרשמו ממגוון פעיליות רחב.